Công ty xuất khẩu lao động Ivy Hr tổ chức buổi Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên Trung tâm đào tạo

Công ty phái cử nhân lực IVY HR tổ chức buổi Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên Trung tâm đào tạo

13/04/2019

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những phương hướng cốt yếu và quan trọng nhất mà Công ty phái cử nhân lực Ivy Hr đang hướng đến nhằm cải thiện hơn nữa chất lượng đào tạo chất lượng thực tập sinh. Theo đó, để đạt được mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, công ty đã tổ chức có định kỳ nhiều buổi đào tạo giáo viên và gần đây nhất là 3 buổi đào tạo vào đầu tháng 4.