Đào tạo nghề

 

Để giúp thực tập sinh có những hiểu biết hơn và nắm được những kỹ năng cơ bản về ngành nghề sau này mình sẽ được làm tại Nhật, Ivy Hr xây dựng chương trình đào tạo nghề cho các thực tập sinh với:

– 70% thời lượng để thực hành nghề

– 30% thời lượng học lý thuyết nghề

 

Ngành nghề lắp đặt giàn giáo:

 

   

 

   

 

 

Ngành nghề hàn xì:

 

   

 

   

 

 

Ngành nghề mộc:

 

   

 

   

 

 

Ngành nghề sửa chữa ô tô:

 

   

 

   

 

 

Với thời lượng thực hành cao, chương trình đào tạo nghề sẽ giúp thực tập sinh thuần thục hơn trong kỹ năng và có thể bắt kịp với yêu cầu công việc khi làm việc tại xí nghiệp Nhật Bản.