Đào tạo tác phong làm việc

 

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc là điều rất quan trọng khi làm việc tại các xí nghiệp Nhật Bản.

 

 

   

 

 

Tại Ivy Hr, chúng tôi đào tạo cho thực tập sinh từ những điều đơn giản nhất như trang phục, cách chào hỏi, thái độ cho đến các tác phong làm việc chuyên nghiệp như phối hợp nhóm, hou-ren-sou, thuyết trình vấn đề…

 

 

   

 

 

Các kỹ năng này rèn luyện thông qua những trò chơi, những buổi thảo luận nhóm, thuyết trình hay bài tập tình huống…