Thông tin chung

1. Chương trình Thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản là gì?

Chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản là chương trình của chính phủ Nhật Bản đưa ra nhằm mục đích đào tạo cho lao động của các nước đang phát triển về mặt kĩ thuật, công nghệ, kiến thức ngành nghề. Lao động sang Nhật Bản làm việc theo chương trình này gọi chung là Thực tập sinh.

2. Thời gian thực tập kỹ năng tại Nhật

Thời gian thực tập tại Nhật Bản tối đa là 5 năm, theo 3 giai đoạn như sau:
– Thực tập sinh kỹ năng số 1: thời gian thực tập tối đa 1 năm.
– Thực tập sinh kỹ năng số 2: thời gian thực tập tối đa 2 năm, sau khi hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng số 1 và đủ điều kiện theo quy định để chuyển sang chương trình thực tập kỹ năng số 2.
– Thực tập sinh kỹ năng số 3: thời gian thực tập tối đa 2 năm, sau khi hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng số 2 và đủ điều kiện theo quy định để chuyển sang chương trình thực tập kỹ năng số 3.

 

3. Số lượng thực tập sinh được tiếp nhận 

 

Tổng số nhân viên chính thức của công ty tiếp nhận Số thực tập sinh có thể nhận
Trên 301 người 1/20 trên tổng số người làm
201 – 300 người 15 người
101 – 200 người 10 người
51 – 100 người 6 người
41 – 50 người 5 người
31 – 40 người 4 người
Dưới 30 người 3 người

Quy trình tiếp nhận

1. Sơ tuyển đầu vào
2. Kiểm tra sức khỏe
3. Đào tạo định hướng làm việc Nhật Bản cho Thực tập sinh
4. Thi tuyển
5. Đào tạo nâng cao kĩ năng cho Thực tập sinh
6. Xin thị thực Nhật Bản
7. Xuất cảnh
8. Đào tạo Thực tập sinh kĩ năng sau khi nhập cảnh Nhật Bản
9. Về nướcTheo mẫu có sẵn của OTIT

Ngành nghề được tiếp nhận

  1. Nông nghiệp (2 loại nghề, 6 công việc)
  2. Ngư nghiệp (2 loại nghề, 9 công việc)
  3. Xây dựng (22 loại nghề, 33 công việc)
  4. Chế biến thực phẩm (9 loại nghề, 14 công việc)
  5. Dệt may (13 loại nghề, 22 công việc)
  6. Cơ khí chế tạo (15 loại nghề, 29 công việc)
  7. Ngành nghề/công việc được quy định theo quyết định của Bộ trưởng phụ trách (1 loại nghề, 1 công việc)
  8. Khác (13 loại nghề, 25 công việc)